Author: Miriam

La signatura d'hipoteques s'accelera a poc a poc. Segons les dades de l'INE, al setembre es van inscriure en els registres 42.547 préstecs per a la compra d'habitatge, un 57,7% més interanual, i la xifra més elevada des de març de 2011. En l'acumulat dels nou primers mesos de l'any s'han signat a Espanya més de 312.000 hipoteques, un 23% més que durant l'any de la pandèmia. I també s'estan incrementant l'import mitjà dels préstecs, que ja s'acosta a 144.000 euros, i creix un 2% interanual a tancament del tercer trimestre. També augmenta el capital prestat pels bancs per a la compra d'habitatge, que repunta un 23% interanual durant els nou primers mesos de l'any. D'altra banda, les dades de l'organisme d'estadístiques continuen donant protagonisme al tipus d'interès fix, que, en línia amb els mesos anteriors, representa dues terceres parts de les noves operacions. En concret, al setembre el 65,7% de les hipoteques s'han signat a tipus fix, la tercera millor dada de la sèrie històrica. El rècord es va aconseguir el mes de juliol, quan va arribar a depassar el 68%. Font: Idealista Cuarta Planta ...

La publicació de la sentència del Tribunal Constitucional, on tomba l'impost de la plusvàlua municipal, ha fet que molts contribuents es preguntin com han d'actuar si han venut un habitatge o el pensen vendre a molt curt termini. En alguns casos convé reclamar abans que es publiqui la sentència en el BOE.La sentència oficial del Constitucional, que s'ha conegut el dimecres 3 de novembre, estableix que "no poden considerar-se situacions susceptibles de ser revisades amb fonament en la present sentència aquelles obligacions tributàries reportades per aquest impost que, a la data de dictar-se la mateixa, hagin estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma. A aquests exclusius efectes, tindran també la consideració de situacions consolidades (i) les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades a la data de dictar-se aquesta sentència i (ii) les autoliquidacions la rectificació de les quals no hagi estat sol·licitada ex art. 120.3 LGT en aquesta data."El Constitucional publica la sentència ferma i manté que només podran demanar la devolució del pagat aquells contribuents que hagin reclamat abans del 26 d'octubre. Font: idealista Cuarta Planta ...

Zona Fira de Barcelona, amb La Marina del Prat Vermell com a referent, és el nou districte que prendrà el relleu al 22@, convertint-lo en punt d'atracció d'inversors, nacionals i internacionals, pel seu exponencial desenvolupament en els pròxims anys. La zona té una extensió d'unes 500 hectàrees, s'han posat en marxa diferents desenvolupaments residencials i logístics. No obstant això, serà en els pròxims anys quan sofreixi un creixement exponencial, ja que hi ha previst  el desenvolupament de 12.000 nous habitatges, a més de 120.000 nous metres quadrats d'oficines. Font: Brainsre News Cuarta Planta ...

Solicítanos más información rellenando el formulario o llámanos al 933 969 018. Prioritariamente contactaremos vía mail, te rogamos revises tu bandeja de spam.