Página de inicio de Cuarta Planta

Avís Legal

  1. INFORMACIÓ RELATIVA AL TITULAR DE LA WEBSITE.

Espíritu Global Net, S.L. (Sota la marca CUARTA PLANTA), titular del domini i RESPONSABLE de www.cuartaplanta.com, és una entitat amb domicili social a Barcelona C / De Camp, 61 4º3ª i el seu CIF és B65439101.

L’adreça de correu electrònic de contacte és la següent:

lopd@cuartaplanta.com

Aquesta entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42.276, foli 97, full núm B406.454

 

  1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS.
    Les presents condicions generals tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris en relació a l’ús del web www.cuartaplanta.com.La navegació i l’utilització dels serveis d’aquesta web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’ús. Per això, recomanem a tots els usuaris del portal que, amb caràcter previ a l’inici de la navegació en el mateix, llegeixin les presents condicions.CUARTA PLANTA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals mitjançant la publicació de les mateixes en la web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.
  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, marques, logotips, text i/o gràfics, imatges i fotografies, vídeos i continguts en general, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text, imatges, vídeos, marques i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.cuartaplanta.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través dels correus electrònics pcasals@cuartaplanta.com  / atorello@cuartaplanta.com.

 

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en formularis, fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

5. ADRECES IP I ANALÍTIQUES

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en el nostre registre d’activitats de tractament que permet el posterior tractament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat i de cookies.

 

     6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que siguin competents en tot moment segons la legislació aplicable al cas. Per a aquells assumptes en els quals les parts puguin triar lliurement el fòrum, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Actualitzat el gener de 2020.

Solicítanos más información rellenando el formulario o llámanos al 933 969 018. Prioritariamente contactaremos vía mail, te rogamos revises tu bandeja de spam.