Página de inicio de Cuarta Planta

Protecció de dades LOPD

Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i altra normativa vigent aplicable informem que CUARTA PLANTA (Espíritu Global Net, S.L.) realitza tractament de les dades personals recollides a través dels formularis de la nostra web, la seva plataforma de gestió i amb motiu de la seva activitat comercial. Per tant, CUARTA PLANTA, les dades de contacte de la qual es faciliten a continuació, serà Responsable del Tractament en els termes disposats en el RGPD.

Dades del Responsable de tractament:

Espíritu Global Net, S.L.

c/ Del Camp num. 61 4º 3ª

08022 Barcelona

933 969 018

lopd@cuartaplanta.com

Finalitat

Les dades de caràcter personal recollits a través de la web www.cuartaplanta.com seran objecte de tractament amb la finalitat de:

  • Gestionar la seva sol·licitud d’informació i/o consulta si Vostè es dirigeix a nosaltres bé directament o a través dels formularis de la nostra web.
  • En el cas d’usuaris de la plataforma (siguin o no clients), les dades personals que poguessin recaptar-se seran els necessaris per a la gestió de les operacions immobiliàries entre les parts i tindran com a finalitat la gestió de la relació comercial entre les parts i en particular dels seus lloguers i operacions immobiliàries amb tercers incloent l’emissió de rebuts, tramitació de fiances i altres tràmits legals propis d’aquestes operacions. Els usuaris disposen igualment d’un xat per a interactuar en el context d’aquestes relacions. Si Vostè introdueix dades de tercers, asseguri’s d’informar-los. No obstant això, en convidar a una persona a utilitzar la plataforma, l’usuari serà informat de la nostra política de privacitat i haurà d’acceptar-la abans de poder utilitzar-la.
  • Oferir als usuaris de la plataforma (inquilins i propietaris) un registre històric de les seves converses en àudio i en vídeo de manera que quedin a la seva disposició durant la seva relació. En aquest sentit s’adverteix als usuaris que CUARTA PLANTA només emmagatzema aquesta informació. Les parts són responsables del contingut de les seves converses i del seu possible ús o revelació a tercers. CUARTA PLANTA no es fa responsable de la revelació d’informació privada d’aquests xats o converses a tercers.
  • En el cas de proveïdors, les dades personals s’utilitzaran per a gestionar la seva oferta de serveis a través del nostre portal.

Conservarem les seves dades el temps imprescindible per a complir amb els fins expressats i amb les nostres obligacions legals. Una vegada transcorregut aquest termini, procedirem a la seva eliminació.

Legitimació

Si Vostè contacta amb nosaltres, consent el tractament de les seves dades perquè puguem atendre la seva sol·licitud.

En el cas de clients, usuaris i proveïdors basarem el tractament en la pròpia execució del contracte i per a l’enviament d’informació comercial per mitjans electrònics ens basem en el nostre interès legítim segons el que es disposa en l’article 21.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic. En tot cas, l’ús d’aquesta plataforma és completament voluntari.

En el cas dels enregistraments d’àudio i vídeo se sol·licitarà expressament el consentiment de totes dues parts a fi de guardar l’històric de la seva relació que estigui disponible només per a aquestes parts.

Destinataris

No cedirem les seves dades a tercers excepte en aquells casos en els quals bé per obligacions legals (administracions públiques) o per a la pròpia execució del contracte sigui necessari comunicar les dades a tercers (entitats financeres, asseguradores i altres tercers la intervenció dels quals pugui ser necessària per a l’execució del contracte).

En accedir a la nostra plataforma i per la pròpia dinàmica de la mateixa, vostè entrarà en contacte amb inquilins i propietaris igualment registrats i que nosaltres només utilitzem per a proporcionar el servei.

És possible que utilitzem mitjans i eines de tercers (hosting, servidors, aplicacions) però ens hem assegurat que tots ells compleixin amb la normativa de protecció de dades (a través dels corresponents acords de servei i condicions específiques) i hem tractat que tots ells es trobin en el territori de la Unió Europea. Utilitzem les següents eines:

  • Dropbox Business amb garanties adequades de compliment de l’RGPD.
  • Infocaller com centraleta virtual que pot transferir dades fora de la UE amb suficients garanties de compliment.

Drets

Se l’informa que té el dret d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el de limitació i portabilitat en relació amb les seves dades personals mitjançant escrit dirigit al domicili social de l’entitat o a l’adreça d’e-mail lopd@cuartaplanta.com, adjuntant en tots dos casos còpia del seu DNI.

També pot revocar el seu consentiment en el cas que el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment.

L’informem que d’acord amb el que es disposa en el RGPD Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, CUARTA PLANTA té un fort compromís amb la privacitat i tractarà de resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la privacitat a través del correu lopd@cuartaplanta.com.

Actualitzat a l’abril 2021

Solicítanos más información rellenando el formulario o llámanos al 933 969 018. Prioritariamente contactaremos vía mail, te rogamos revises tu bandeja de spam.