El Suprem responsabilitza a l’inquilí de fuites d’aigua enfront del veí

RESPONSABILITZA INQUILÍ FUITES AIGUA

El Suprem responsabilitza a l’inquilí de fuites d’aigua enfront del veí

En una sentència del passat 15 d’abril l’inquilí és el responsable de la fuita d’aigua del pis que té llogat, atès que no li va comunicar al propietari l’existència de deficiències en l’immoble.
Així, el Tribunal Suprem, davant el recurs interposat per l’asseguradora del veí perjudicat, considera que en aquest cas no pot imputar-se la responsabilitat al propietari perquè l’arrendatari no li va comunicar els danys per aigua ocasionats al veí. I això malgrat que l’article 1907 del Codi Civil estableix que el propietari és qui respon dels danys que resultin de la ruïna de tot o part de l’immoble, sempre que sobrevinguessin per no haver dut a terme en el pis les reparacions necessàries a càrrec seu. Però en aquest cas, l’arrendador està exempt de responsabilitat, tal com assenyala l’Alt Tribunal, perquè els danys per filtracions d’aigua no estan prevists en aquest article.
Perquè un pis es pugui llogar ha de comptar amb la cèdula d’habitabilitat que demostri que reuneix les condicions mínimes per a ser habitat. El propietari ha d’encarregar-se de totes les reparacions que resultin necessàries, tret que la deterioració de l’habitatge sigui imputable a l’inquilí, que, en aquest cas, serà l’encarregat de reparar els desperfectes que ocasioni.

Font Idealista

Cuarta PlantaSolicítanos más información rellenando el formulario o llámanos al 933 969 018. Prioritariamente contactaremos vía mail, te rogamos revises tu bandeja de spam.